Flugvallarmálið.

31. ágúst 2013

Umræða sú er fram hefur farið að undanförnu um flugvöllinn í Vatnsmýrinni í Reykjavík hefur komið mér í skilning um eftirfarandi:

Vegna þess að ég kaus þann kost til búsetu að búa ,,úti á landi“, utan höfuðborgarsvæðisins, þá á ég skýlausan rétt á því að í Reykjavík sé flugvöllur á bæjarhlaði stærsta spítala landsins, jafnframt skal honum svo fyrirkomið að hann kljúfi borgina sem mest í tvennt.

Best væri að flugbraut væri komið fyrir meðfram Tjörninni austanverðri frá núverandi velli og að braut sú endaði í flughlaði og rampi sem lægi inn í Hörpu, þá væru slegnar tvær flugur í einu höggi: Þau sem lasburða væru, færu úr vélinni á stoppistöð við spítalann, en hin sem hress væru héldu áfram og fengju sér andlega og líkamlega hressingu í tónlistarhúsinu víðfræga.

Ef ég fengi nú einhverja slæmsku sem ég reiknaði ekki með þegar ég ákvað að setjast að í dreifbýlinu þá verður skilyrðislaust að byggja upp fullgildan flugvöll sem næst mér, hvar sem ég yrði staddur, undir slíkum kringumstæðum.

Auk þess verður að vera í næsta nágrenni við mig, alltaf og örugglega, fullbúið hátæknisjúkrahús með skurðstofuvakt allan sólarhringinn ásamt fæðingardeild, ef svo illa tækist til að ég yrði ófrískur og næði því að ganga með allan meðgöngutímann. Lukkaðist mér það ekki þyrfti eigi að síður að vera í næsta nágrenni við mig slík deild til að taka á móti fyrirburði.

Vegna þessa skora ég á ríkisstjórn Íslands, forseta vorn, pottberjendur og allt annað gott fólk að safnast saman sem fyrst á Tjarnarbakkanum í Reykjavík til að koma málstað mínum sem mest og best á framfæri og hætta hvergi fyrr en máefnið er komið farsællega í höfn og helst þannig að ,,dreifbýlið“ allt verði orðið að höfuðborg og Reykjavík verði ,,úti á landi“.

Eyþjóðin

1. júlí 2013

Sú var tíð að Íslendingar tóku það svo alvarlega að vera sjálfstæð þjóð að þeir ráku fjölda flutningaskipa, sem bæði fluttu vörur og olíu, að ógleymdum farþegum.

Margir rekstraraðilar gerðu þessi skip út og þau voru ýmist að flytja vörur að og frá landinu, en einnig voru þau í ýmsum verkefnum erlendis og sigldu um öll heimsins höf.

Fjöldi manna hafði atvinnu af að starfa á þessum skipum og enn fleiri höfðu framfæri sitt af rekstri þeirra.

Nú er öldin önnur, íslensk skipaútgerð er nánast aflögð, þau fáu skip sem í flutningum eru á vegum íslenskra aðila eru skráð undir erlenda hentifána.

Stólað er á að útlendingar sjái sér hag í að flytja olíur til landsins með skipum sem eru í þeirra eigu og með erlendum áhöfnum.

Þetta er vegna þess að íslenskir stjórnmálamenn hafa ekki haft döngun í sér til að búa svo um, að hagkvæmt sé að skrá skipin undir íslenskan fána.

Flestir telja þeir sig samt vera afar mikla Íslendinga og sumir eru jafnvel svo þjakaðir af þjóðrembu að þeir geta tæpast tjáð sig opinberlega, án þess að belgja sig út í mikilmennsku og miklast yfir hve einstakt og merkilegt það sé að vera af víkingum kominn.

Telja jafnvel að annarra þjóða menn þurfi að ,,sanna sig“ fyrir Íslendingum.

Hvernig væri nú að þeir mönnuðu sig upp í að vera sæmilegir Íslendingar sjálfir, og sýndu það og sönnuðu fyrir sjálfum sér og öðrum að þeir séu það?

Nýju ríkisstjórninni, sem ekkert varanlegt nafn virðist tolla við, hefur gengið afar vel að koma helstu hugðarefnum sínum til framkvæmda.
Lánasjóður námsmanna er orðinn að Lánasjóði Sjálfstæðisflokksins.
Ríkisútvarpið verður gert að Ríkisútvarpi stjórnmálamanna, aðallega Framsóknar og Sjálfstæðis.
Bláfátækir útgerðar-kvóta-greifar hafa verið skornir úr snörunni og hafa í raun fengið ,,feita tékkann“.
Þá hefur bláfátækt stóreignafólk fengið eðlilega og sjálfsagða fyrirgreiðslu og þarf ekki lengur að basla við að taka þátt í að halda samfélaginu uppi.
Erfiðum og slítandi samningaviðræðum við ESB hefur verið hætt, enda óþolandi að ræða við fólk sem ekki skilur íslensku.
AGS hefur verið gefið langt og mikið nef, enda algjörlega ótækt að hann sé að skipta sér af því hvernig farið er með peningana sem hann lánaði Íslandi, samkvæmt lögmálinu um að ,,glatað er greitt lán“.
Skuldamál heimilanna hafa einnig verið leiðrétt með því að skipt var um skoðun á því hvort þyrfti að hafa áhyggjur af slíkum smámunum, þegar búið er að tryggja, að landið búi við hina einstöku íslensku krónu um ókomna tíð, sem ætíð kemur til bjargar þegar illa ætlar að fara í íslensku efnahagslífi.
Stjórnarandstaðan talar un ,,engar efndir, bara nefndir“ vegna þess að þeim er fyrirmunað að skilja hvernig hagkerfi virka, líkt og ,,sigldir“ hagfræðingar sem þykjast hafa vit á helst öllu sem snýr að íslensku aðstæðunum sem þeir botna vitanlega ekkert í og hafa enga yfirsýn yfir.

Hafi það ekki legið fyrir áður, þá er það ljóst nú hvernig ríkisstjórnin ætlar að snúa sig út úr loforðavandanum.

Það kom vel fram í máli Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, að það ætlar að vefjast verulega fyrir stjórninni að hrista fram úr erminni hulduféð og vegna þessa vanda þarf að finna ráð; takið eftir ekki lausn.

Nú skal unnið að því að koma hlutunum svo fyrir að hægt verði að klína væntanlegum loforðasvikum á stjórnarandstöðuna. Bæði á hún að hafa skilað slæmu búi, sem er að því leitinu til satt, að enginn hélt öðru fram en að ríkissjóður stæði enn tæpt og væri með halla, en að því leitinu ósatt, að engar hagtölur hafa verið tíndar til sem sýna fram á annað en staða hans sé eins og gert var ráð fyrir og öllum mátti vera kunnugt.

Hitt er að loforðabýsnin sem rutt var út í kosningabaráttunni ætlar að reynast óframkvæmanleg eins og flestir vissu en vildu ekki vita, því skal nú búið svo um hnúta að það verði að forminu til þingið sem álykti um að staðið skuli við loforðasúpuna. Vandi stjórnarandstöðunnar er þá sá að ef hún leggst gegn slíkri tillögu, þá er hún í hlutverki geðstirða jólasveinsins sem ekkert setur í gluggann, en ef hún tekur undir, þá er hún orðin samábyrg fyrir óábyrgum gjörðum í meðferð fjármuna ríkisins.

Hafi einhvern tíma verið ástæða til að tala um smjörklípu, þá er nú ástæða til að tala um smjörklípu skreytta með þeyttum rjóma og sultuslettu.

Að skoða strimla

24. maí 2013

Grein sem birtist í Bændablaðinu 23. maí 2013.

Fulltrúar Samtaka verslunar og þjónustu hafa haldið sínu striki síðustu daga. Nú mælast þeir til þess að félagarnir tveir sem í stjórnarmyndunarviðræðum eru, gefi sér tíma til að skoða strimla úr verslunum. Góð hugmynd, að hvetja til að menn temji sér að fylgjast vel með verðlagi þeirra vara sem þeir kaupa.

Annars er það af SVÞ að frétta, að þrátt fyrir hugsjónaeldinn sem inni í þeim brennur og einlægan vilja til að geta lagt sitt að mörkum til að bæta hag landsmanna, þá er komið á daginn að þeir eru ekki færari um að reka verslanir sínar en svo, að úr þeim hverfur með dularfullum og óútskýrðum hætti mun meira vörumagn en annarstaðar gerist. Einnig hefur það verið upplýst að það þarf tvöfalt meira rými til að reka matvöruverslanir á Íslandi en það sem almennt er talið nauðsynlegt og verður því seint trúað að það sé vegna þess að íslenskir neytendur séu tvöfalt plássfrekari en neytendur annarra landa.

Miðað við verslunarrýmið, sem íslenskir matvörukaupmenn telja nauðsynlegt, hefur fjöldi íbúa landsins verið alvarlega vantalinn og er væntanlega ekki um að ræða færri íbúa í landinu en u.þ.b. þrjár milljónir en ekki þrjúhundruð þúsund svo sem fram til þessa hefur verið talið. Nokkuð margt bendir til að þetta geti verið rétt, enda eflaust ekki vandalaust að telja alla íbúa í svo stóru landi sem Íslandi. Land sem byggt er alls kyns íbúum og ekki öllum sýnilegum venjulegu fólki. Íslenskir kaupmenn eiga hrós skilið fyrir að hafa hugsað fyrir því, að þeir geti allir haft greiðan aðgang að matvöruverslun. Hins vegar er ekki svo að sjá að þeim sé eins vel til allra þeirra sem í landinu dvelja. Hugsanlega stafar það af því að hulduverurnar, sem ,,aukafermetrana“ í verslununum nýta sér, séu tvífættar eins og við hin.

SVÞ gengur hart fram í því að fá að flytja til landsins kjöt af svínum og hænsnfuglum og telja sig þannig geta bætt hag þjóðarinnar. Þeim sést hins vegar yfir, að ef opnað yrði fyrir hömlulausan og eftirlitslítinn innflutning af því tagi sem þá dreymir um, þá gætu fylgt með ýmsar lífverur sem svo smágerðar eru að ekki verða greindar með berum augum. Afleiðingarnar gætu orðið þær að íslenskir bústofnar yrðu fyrir verulegu áfalli. Það hafa áður verið gerðar tilraunir með slíkan innflutning og enn þann dag í dag er verið að berjast við afleiðingarnar af þeim skaða sem það olli. Það verður því að telja það afar varasamt að hlíta ráðum kaupmannanna, enda er ekki allt sem sýnist í málflutningi þeirra og því er ekki að treysta, að þegar til kastanna kæmi yrði varan sem þeir vilja fá að flytja hömlulaust inn eins örugg og æskilegt væri.

Komist íslensk stjórnvöld hins vegar að þeirri niðurstöðu að best sé að fela matvörukaupmönnum, í fákeppni sinni, að annast fæðuframboð í þeim mæli sem þeir sækjast eftir, þá þarf að finna flestum þeim sem landbúnað og úrvinnslu landbúnaðarvara stunda önnur úrræði til framfærslu, því vitanlega yrði ekki staðar numið við ,,hvíta“ kjötið eins og látið er í veðri vaka.

Velta má því upp hvort æskilegt sé að aflétta þeim kröfum sem gerðar eru til íslenskrar landbúnaðarframleiðslu. Þær leiða vissulega til aukins kostnaðar, en leiða á hinn bóginn til sparnaðar í heilbrigðiskerfinu. Þetta þarf að vega og meta á yfirvegaðan hátt og hafa má í huga að Andrés Magnússon talsmaður SVÞ kvartaði undan því í útvarpsviðtali, að landbúnaðarvörur hefðu verið undanskildar í nýgerðum fríverslunarsamningi við Kína. Ef til vill felst framtíðin í því að ekki einungis íslenskur iðnaður og verkafólk keppi við þann vinnumarkað, heldur skuli landbúnaðurinn einnig taka þátt í því. Neytendum til listauka má benda á að ýmis hugguleg myndskeið má nálgast á alnetinu, þar sem sýnt er hvernig staðið er að aflífun dýra í þarlendum sláturhúsum.

Ef það verður hins vegar úr að til landsins verði flutt í ómældu magni matvara annarra þjóða, er rétt að menn geri sér grein fyrir því að afleiðingarnar geta orðið hrikalegar ef illa tekst til.

Að loknum kosningum.

28. apríl 2013

Er ekki rétt að þakka öllu því fólki sem lagði á sig ómælt erfiði og fórnaði tíma sínum í að berjast gegn því að spillingaröflin sigruðu kosningarnar?

Barátta þess skilaði árangri, því ef þau hefðu ekki fórnað sér í baráttuna þá hefðu hagsmunagæsluflokkarnir eflaust riðið enn feitari hesti úr hlaði en raun varð á.

Í framhaldi af niðurstöðunni byrja vafalaust helmingaskiptin og dúsupólitíkin.

Kvótaaðallinn, til sjávar og sveita, getur strokið svitann af enninu og glaðst yfir niðurstöðunni, fulltrúum þeirra fjölgar í þinghúsinu við Austurvöll.

,,Silfurskeiðabandalagið“ sem við blasir, mun væntanlega taka til við að skara eld að sinni köku með gamalkunnum aðferðum. Þeim sem flokkarnir tveir eru gamalreyndir í og hafa gefist þeim vel.

Íslenska samfélagið mun þegar á líður komast á vonarvöl eins og svo oft áður og ekki er því að treysta að framsóknaríhaldið geti til lengdar haldið samfélaginu gangandi með spillingar og sukkaðferðum.

Þegar allt verður komið í kaldakol mun þjóðin kjósa yfir sig stjórnmálaöfl sem standa fyrir raunveruleg gildi.

Það mun koma í þeirra hlut að rétta samfélagið við og að því loknu mun íslenska þjóðin kjósa yfir sig að nýju hin gömlu fjósbitaöfl, sem þykjast munu kunna ráð við hverjum vanda undir kjörorðinu: ,,Nú get ég“.

Svo er komið fyrir Sjálfstæðis- og Framsóknarflokknum að mjólkurkýrin er geld, herinn fór til heimalandsins þrátt fyrir fræga ,,vináttu“ Davíðs og Bush og því verða þeir að halda mjólkandi þeirri sem þeir nærast á, þeirri sem þeir bjuggu til sjálfir, kúnni sem mjólkar auðlindir þjóðarinnar.

Nú er komin betri tíð með blóm í haga fyrir hagsmunagæsluöflin og ekki síður þá sem þau eru fulltrúar fyrir.

Innflutningur án takmarka.

17. apríl 2013

Öðru hvoru koma fram raddir um að hafinn skuli hömlulaus innflutningur á landbúnaðarvörum. Þykir ýmsum sem matarkarfan sé dýr hér á landi, hún sé ódýrari í nágrannalöndunum og víst er að ekki er hægt að bera á móti því, að í mörgum tilfellum er það svo. Samanburður af þessu tagi er hins vegar afar vandmeðfarinn, þó ekki sé nema vegna þess að bera verður saman sambærilega hluti. Það er snúið þegar bakgrunnur vörunnar er óljós, eins og t.d.: hvaða kröfur þurfti viðkomandi framleiðandi að standast.

Eitt það fyrsta sem í hugann kemur, þegar hugsað er til íslenskra verslunarmanna í innkaupaleiðöngrum erlendis, er hve lítið það er sem þeir geta boðist til að kaupa. Þeir koma frá landi sem er með afar fáa íbúa og ekki nóg með það, heldur eru þeir svo ólánsamir að alþekkt er að kjör landsmanna eru ekki neitt tiltakanlega slök í alþjóðlegum samanburði; kaupgetan svokallaða er sem sagt umtalsverð. Þarna eru strax komnar tvær ástæður til að gera kaupmanninum okkar erfiðara fyrir en ef hann væri frá öðru og fjölmennara ríki og það strax í upphafi leiðangursins sem er þó rétt að byrja. Eftir er að koma vörunni heim.

Þó ekki sé með sanni hægt að halda því fram að siglingar til eyjunnar okkar, sem er á Atlantshafshryggnum miðjum í Norður Atlantshafi séu stopular, mælt á þann kvarða sem gilti er einungis var talað um haust- og vorskip, þá er það samt sem áður svo, að landið er ekki í tengslum við flutningakerfi meginlandanna á þann hátt sem vera myndi ef takast mætti að drösla því dálítið til þannig að það yrði samfast annað hvort Evrópu, nú eða Ameríku ef mönnum hugnaðist það betur.

Það er illgerlegt að flytja Ísland til meginlandanna, því verður að flytja vöruna sem keypt er erlendis til Íslands. Það er að segja, ef ætlunin er að selja hana þar. Það er hins vegar ekki endilega nauðsynlegt, því hinn íslenski kaupmaður getur vitanlega selt það sem hann var að kaupa hvert sem hann vill og Ísland er ekki eina landið sem er í boði. Hann vill hins vegar, af einhverjum ástæðum, selja það sem hann er búinn að kaupa, á Íslandi og verður því að koma vörunni yfir hafið og það kostar peninga. Af ástæðum sem allir þekkja sem stundað hafa verslun, hefur hann hug á að fá til baka það sem hann lagði út og gott betur. Fá bæði það sem hann greiddi fyrir vöruna og að auki útlagðan kostnað við að koma henni á markað, sem hún er ekki nærri komin á þó komin sé á hafnarbakkann í Reykjavík . Ýmislegt er eftir sem ekki verður farið útí að telja upp hér, en á endanum vill hinn virðulegi verslunarmaður fá eitthvað fyrir sinn snúð.

Það sem kaupmaðurinn veit eftir að hafa farið í þennan leiðangur er, að það getur fylgt því dálítið bras að stunda verslun og þjónustu á Íslandi, jafnvel eilítið meira bras á hverja vörueiningu en ef hann hefði haldið sig við stærra markaðssvæði.
Það hlýtur því að mega álykta að eitthvað annað en hrein gróðavon valdi því að hann vill selja vörur sínar á Íslandi. Á þessum vettvangi verður honum ekki ætlað annað en það ,,að römm sé sú taug…“ o.s.frv. Hann langar að eiga heima og starfa í landinu sínu og lái honum hver sem vill. Kaupmaðurinn er svo lánsamur að hann er ekki einn um þá skoðun, að gott geti verið að búa á þar. Ekki síst er það mikið lán fyrir hann, að á landinu hans búa, auk hans sjálfs, u.þ.b. 320000 manns sem hann getur snúið sér til sem líklegra kaupenda.
Þar býr sem sagt þjóð og hún er töluvert upptekin við að halda úti þjóðfélagi og því fylgir að fólkið í landinu er við ýmsan starfa, sumir eru verslunarmenn, en ekki allir, sem betur fer myndi kannski einhver segja. Sumir eru sjómenn aðrir bændur, þá finnast í landinu smiðir af öllu mögulegu tagi og svona mætti lengi telja því starfstéttirnar eru ótrúlega margar og fullvíst er að kaupmaðurinn okkar gleðjist í hjarta sínu yfir því hve fjölbreytt samfélagið hans er. Hann er samt ekki alveg ánægður og langar alveg óskaplega mikið til að flytja til landsins ódýr matvæli þjóð sinni til hagsbóta og í þessu vinnur hann vakinn og sofinn.

Hann hefur komist að þeirri niðurstöðu, eftir vandlega athugun, að matur sé nokkru dýrari í litla samfélaginu hans, en hann getur hugsanlega keypt hann á í útlöndum. Þá hefur hann einnig fundið það út, að bændur séu ekki allir þar sem þeir eru séðir, þeir séu a.m.k. tvennskonar, þ.e. annars vegar góðir og hins vegar vondir og það skiptist nánast að jöfnu kjötið sem hann borðar, þannig að ,,vondu“ bændurnir framleiði um helming þess sem kjöts sem hann setur ofan í sig og kjötið er af svínum og kjúklingum, dýrin eru höfð í húsum en ganga ekki uppum fjöll og firnindi og af því dregur hann þá ályktun, að eldi dýranna sé ,,iðnaður“. Líklega er það vegna þess að hann þekkir fremur lítið til iðnaðar að hann telur ,,iðnað“ vera af hinu illa. Í þessum hugrenningum sést kaupmanninum okkar yfir það að önnur dýr eru einnig höfð í húsum, sum mikið og önnur minna, en þar sem hann veit það ekki, þá hefur hann engar áhyggjur af því. Eins og allir vita þá er það einungis það sem við vitum um, sem við getum haft áhyggjur af, hitt er utan sviðsins ef svo má að orði komast.

Það er reyndar nokkuð margt sem kaupmanninum okkar sést yfir í þessu sambandi og t.d. sést honum algjörlega yfir þá staðreynd að matvara er ekki hvað sem er. Kjöt er, svo dæmi sé tekið, afurð af einhverju dýri sem alið hefur verið til þess að verða í fyllingu tímans að kjöti og kjöt verður ekki gott til neyslu, nema að farið sé með það eftir ákveðnum reglum. Til að þær reglur séu virtar hafa flestar þjóðir heimsins komið sér upp eftirliti með framleiðslunni. Reglurnar eru misjafnar eftir löndum, en í þeim löndum sem við þekkjum best, er um að ræða umtalsverðan ,,reglugerðaskóg og eftirlitskraðak“, eins og ég ímynda mér að títtnefndur kaupmaður myndi kalla það.

Á eyju kaupmannsins er talsvert um slíkar reglur neytendum til hagsbóta og öryggis - og gleymum því ekki að allir á eyjunni eru náttúrulega neytendur líka - en einnig er talsvert mikið um allskyns reglur og eftirlit til að vernda búfénaðinn sem þar er, sem öfugt við kaupmanninn, hefur ekki átt þess kost að ferðast til annarra landa og krækja sér í ýmsar miskræsilegar pestir. Af því leiðir, að dýrin eru í svipaðri stöðu og frumbyggjar Ameríku forðum, að hafa ekki mótstöðu gegn sjúkdómum sem herjað hafa annarstaðar og þarlendir dýrastofnar hafa náð að byggja upp mótstöðu gegn í aldanna rás.

Ekki svo að skilja að ekki hafi verið reynt að flytja inn til landsins ýmis dýr til kynbóta, það hefur verið gert um aldir með tilheyrandi tjóni fyrir samfélagið á hverjum tíma. Það getur kaupmaðurinn kynnt sér þegar hann má vera að. Gæti t.d. byrjað á að fara svo sem 900 ár aftur í tímann. Hvað gerðist þá og hvernig var brugðist við.

Það eru sem sagt alls kyns ljón í veginum til að kaupmaðurinn geti fengið ósk sína uppfyllta. Sjálfsagt er það miður, ekki síst vegna þess að óskin er sett fram af góðum hug, eins og hann tók sjálfur svo vel og vandlega fram.

Í lok þessa pistils er rétt að koma því á framfæri að skv. upplýsingum sem birtust í Fréttablaðinu þann 6. apríl sl. þá hefur vísitala kornvöru hækkað um rúm 80 stig á síðastliðnum fimm árum á meðan vísitala fuglakjöts hækkaði um rúm 30 stig. Samkvæmt sömu heimild hækkuðu raftæki um 45 stig á sama tíma. Fróðlegt væri að fá upplýst hvaða ástæður liggja þar að baki. Þá má og geta þess að föt eru talin hafa hækkað um 70 stig.

Til að kaupmaðurinn okkar geti aflað sér greinargóðra upplýsinga um hvað geti verið til ama við innflutning á kjötvörum er rétt að benda honum á að kynna sér t.d. meðfylgjandi tengla þegar hann má vera að og getur litið upp frá því göfuga áhugamáli sínu að bæta kaupmátt íslensku þjóðarinnar.

http://boli.bondi.is/fyrirlestrar/hadegi_3_april_2013/smitsjukdomastada_islensks_bufjar/ og http://boli.bondi.is/fyrirlestrar/hadegi_3_april_2013/innflutt_fersk_matvaeli_og_sykingarhaetta/

Nú líður að kosningum, frambjóðendur eru óðum að koma fram, kynna sig og hvað þeir standa fyrir og þá finnst mörgum eflaust spennandi að fylgjast með því hverjir núverandi þingmanna taka þá ákvörðun að draga sig í hlé frá þingstörfum. Sumra verður saknað en brottför annarra fagnað eins og gengur. Þar sýnist sitt hverjum.

Undirritaður hefur hugleitt dálítið hvað það sé helst sem móti afstöðu hans til þess hvort hann geti tekið eindregna afstöðu með eða á móti því fólki sem telur sig vera til þess bært, að taka sæti á Alþingi. Best af öllu telur hann vera að viðkomandi komi fram af einurð og hreinskilni, sé málefnalegur, sé ekki markaður af hagsmunagæslu og dragi ekki fjöður yfir það sem segja þarf.

Þess vegna er t.d. ekki hægt að lýsa yfir stuðningi við frambjóðendur í kosningum til Alþingis sem hafa lýst því yfir að þeir vilji hætta samningum við ESB og treysta sér ekki til að ganga til þess verks að ljúka stjórnarskrármálinu á þann veg að þjóðin verði eftir það með sæmilega stjórnarskrá. Er s.s. að því eð virðist, alveg sama um framtíð komandi kynslóða og vilja hjakka í sama farinu og verið hefur til þessa.

Það er einnig ómögulegt að styðja til þingsetu fólk sem unnið hefur að lausn Icesave- málsins af óheilindum og þekkist af því, að nú er það kvíðafullt vegna dómsmálanna sem það hefur kallað yfir þjóð sína.

Einnig getur verið örðugt að finna ástæðu til að styðja til þingsetu fólk sem haldið hefur því fram að ekki eigi að virkja Þjórsá, svo dæmi sé tekið og stokkið hefur upp á nef sér vegna flutnings á ógæfufólki frá Sogni að Kleppi; tekið þar með ímyndaða atvinnuhagsmuni fram yfir hagsmuni þeirra sem minna mega sín.

Þá er líka afar vafasamt, svo ekki sé meira sagt, að fylgja þeim að málum sem tortímt hafa Lánasjóði landbúnaðarins, undir því yfirskini að bæta ætti stöðu Lífeyrissjóðs bænda, en ráðstöfuðu síðan fénu til annarra hluta eins og t.a.m. reiðhalla hist og her út um land.

Stjórnmálamenn sem hafa það á samviskunni að hafa barist fyrir byggingu Landeyjahafnar, Héðinsfjarðarganga og tveir plús tveir vegi milli Reykjavíkur og Selfoss hafa tæpast sýnt að þeir séu hæfir til að fara með fjármuni þjóðarinnar.

Það er heldur ekki verjandi að binda trúss sitt við fólk sem býður sig til forystu í samfélaginu og hefur helst af öllu talið það til nauðsynja að skuldbinda ríkissjóð vegna Vaðlaheiðarholunnar, sem þáverandi fjármálaráðherra hafði þó dug til að setja þau skilyrði, að málið stendur um þessar  mundir blessunarlega fast. Vonandi að svo verði, a.m.k. þangað til að þarfari verkefni finnast ekki.

Glórulitlar hugmyndir um uppbyggingu á spítalaferlíki við flugbrautarenda í Reykjavík eru heldur ekki traustvekjandi, koma til með að kosta óhemju fjármuni og hefur ekki verið sýnt fram á, að séu heppileg lausn á húsnæðisvanda Landspítalans og ef lausnin felst í rými, þá er staðsetningin í öllu falli augljóslega röng.

Til eru þeir ,,stjórnmálamenn“ sem halda því fram að hægt sé að gera svo öllum líki, láta eins og ríkissjóður sé yfirfullur af fé, enda hafi bara orðið eitthvað sem þeir kalla ,,svokallað hrun“.  Þeim er vitanlega ekki treystandi, þegar við vitum öll að raunin er allt önnur.

Hins vegar eru sem betur fer til áhugafullir stjórnmálamenn sem segja hlutina hreint út og hafa kjark og þor til að sleppa skruminu, falsinu og fláræðinu og taka þá áhættu sem í því felst að segja sannleikann. Vilja stefna fram á veg en ekki standa í stað. Segja sem satt er að við erum með æði margt niður um okkur sem þjóð og verðum að horfast í augu við þá staðreynd.

Slíkt fólk er hægt að styðja til forystu til að vinna að því verkefni að koma þjóðinni út úr erfiðleikunum og horfa til framtíðar vitandi að ef rétt er á málum haldið þá eru tækifærin til staðar; fleira til en fiskur, feitt kjöt og ferðafólk.

Við eigum vissulega góða framtíðarmöguleika ef tækifærin eru nýtt, í stað þess að standa í tilgangslausu þrefi um keisarans skegg. Hættum að telja okkur trú um, að, að okkur sé sótt af einhverjum utanaðkomandi vondum útlendingum, þeim hinum sömu og menn vilja samt allt til vinna að fá sem ferðamenn til landsins, í þeirri von að frá þeim hrjóti molar í okkar botnlausu hít.

Það hefur verið plagsiður stjórnmálamanna okkar að einblína, í hvert sinn, á einstök afmörkuð markmið: Síld, sauðfjárrækt, orkufrekan iðnað, ref, mink, fiskeldi, fjárplógsstarfsemi og nú í seinni tíð ferðamennsku. Allt ágæt verkefni (fyrir utan fjárglæfrastarfsemina), en afleitt ef ekki er hugað að nema einu þeirra hverju sinni.

Komum okkur upp úr hugsunarhætti gullgrafarans sem telur sér trú um að hann geti orðið ríkur, fljótt og örugglega og strax og þá mun okkur vel vegna.

,,hvergi betra”

2. ágúst 2012

Formaður Framsóknarflokksins skrifar gein í ,,Fréttablaðið“ í dag sem enginn er áhuga hefur á stjórnmálum ætti að láta framhjá sér fara. Hann kemur víða við og gullkornin hrynja úr penna hans hvert um annað þvert, glæsileg, glóandi og afar upplýsandi fyrir alla sem þolinmæði hafa til að lesa.

Hann telur vanda Evrópusambandsins vera evrunni (þ.e. ,,árinni“)að kenna.

Velgengni Íslands er, að hans mati, þrátt fyrir ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur.

Óskilgreind ,,tækifæri Íslands“ meiri en líklegt sé að nokkurt  annað  land geti af státað.

Hann telur sig vita um stjórnmálamenn sem telji að íslenska þjóðin eigi: ,,enga framtíð nema almenningur tæki á sig hundruð milljarða króna skuldir fallinna banka og landið gengi svo í Evrópusambandið.“

Að þessu sögðu lýsir hann því hve vont sé, að umræðan snúist um að hagvöxtur hafi aukist og atvinnuleysi minnkað og er það að vonum þar sem það passar fremur illa inn í þá mynd sem hann reynir að draga upp.

Það er mat formannsins að batnandi gengi Íslands sé íslensku krónunni (enn er það ,,árin“ sem er gerandinn) að þakka. Hún er að mati Sigmundar bjargvætturinn sem okkur bjargar þegar á þarf að halda.

Við hin vitum í hverju björg krónunnar er fólgin: Nefnilega eiginleikanum til að (gengis)falla með tilheyrandi afleiðingum fyrir almenn kjör og stöðu lána, jafnt almennings sem fyrirtækja.

Rétt er það hjá Formanninum að íslenska krónan býður uppá afar góða möguleika til peningaflutninga frá einum þjóðfélagshópi til annars. Það þykir honum líkast til góður kostur.  

Eftirfarandi setning fyrirfinnst í greininni og verður hún að teljast einkar vel lýsandi fyrir hve ,,glögga“ sýn maðurinn hefur á veruleikann: ,,Öllum brögðum og öllu afli stjórnvalda hefur verið beitt við að færa skuldir gjaldþrota fjármálafyrirtækja yfir á almenning.“ 

Hafa verður í huga að hér tjáir sig maður sem stefnir á stöðu forsætisráðherra og einnig að fyrrverandi formenn Framsóknarflokksins, a.m.k. flestir, hafa reynt að halda sig nokkurn vegin réttu megin í meðferð sannleikans.

Að mati mannsins er ísl. krónan ekki með öllu gallalaus (svo!) og í framhaldinu kemur þetta:  ,,Sá stærsti birtist í stökkbreytingu á skuldum íslenskra heimila vegna verðtryggingarinnar“

Sé rétt munað, var verðtrygging lána tekin upp til að forða bönkum og fjármálakerfinu frá þroti og það var gert er Framsóknarflokkurinn sat við stjórnvölinn.

Var það kannski, að mati Sigmundar,  vesöl og ræfilsleg tilraun til að gera hið ómögulega þ.e., að hafa stjórn á hagkerfi lítillar þjóðar sem tæpast hefur burði til að stjórna sjálfri sér, hvað þá heiminum öllum eins og vonir stóðu til er fyrrverandi stjórnvöld (Framsóknar og Sjálfstæðisflokks) vildu fá fulltrúa í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna.

Lokaorð greinarinnar eru: ,, verður hvergi betra að búa en á Íslandi.“ Bessastaðabóndinn gæti verið ánægður með stóryrðisrembu af þessu tagi, þó engin ástæða er til að efast um að gott getur verið að búa á Íslandi.

 ,,hvergi betra“ er hins vegar  innantómur þvættingur sem að engu er hafandi, aðeins dæmi um hugsunarhátt sem átti stóran þátt í því að við fórum fram af brúninni í hinu margnefnda Hruni.

Mál til að læra af?

24. apríl 2012

Er hægt að fá sig til að hlæja að því þegar dómur er kveðinn upp yfir manni fyrir eitthvert brot sem hann er talinn hafa framið? Varla. En ef hinum dæmda finnst dómurinn vera sprenghlægilegur? Er þá hægt að hlægja og samgleðjast honum yfir að hafa verið svo einstaklega heppinn að hafa hlotið dóm? Tæplega.

Í gær var kveðinn upp dómur í Landsdómi sem höfðaður var gegn fyrrverandi forsætisráðherra íslensku þjóðarinnar. Hinn dæmdi lét þau orð falla, af því tilefni, að dómurinn væri hlægilegur; frekar óvenjulegt að dæmdir menn tjái sig með þessum hætti, en það gerði hann og hafði vitanlega fullan rétt til þess.

 Þó það nú væri, ekki hafði verið dæmt af manninum tjáningarfrelsið, ekki tilfinningahitinn og ekki heldur trúverðugleikinn gagnvart stjórnmálaflokknum sem hann var fulltrúi fyrir. Hann var eingöngu dæmdur fyrir að hafa sýnt andvaraleysi gagnvart hættu sem steðjaði að þjóðinni sem hann var í forsvari fyrir. Það var nú allt og sumt.

 Að sögn hins dæmda, var hefð fyrir því sem hann gerði, eða öllu heldur gerði ekki og því afar ósanngjarnt að vera að dæma nokkurn mann fyrir það. Sinnuleysi stjórnenda er sem sé hefðbundið og þar af leiðir, að það er sjálfsagt og eðlilegt og algjörlega ástæðulaust, að vera að fjargviðrast yfir því þó hefðinni sé haldið við.

Flestum finnst innst inni líkast til að Geir H. Haarde sé hinn mætasti maður; ljúfur og notalegur persónuleiki sem gott hljóti að vera að eiga að vini og það er hann örugglega. Ekki ástæða til að efast um það. Á honum var ekki að heyra að dómararnir sem dóminn kváðu upp væru neinir vinir hans. Hafi þeir verið það áður, þá eru þeir það tæpast nú. Frekar  að um væri að ræða pólitíska úlfa í dómarahempum, sem notað hefðu tækifærið til að koma pólitísku ,,klámhöggi“ á hann. Það getur varla talist trúverðug greining  á niðurstöðu dómsins, en mun víst verða úr því skorið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu.

Fari svo að málið fari í þann farveg er því vitanlega ekki lokið og verður þá enn ein sagan endalausa fyrir okkur Íslendinga til að fylgjast með um ókomna tíð. Gott til þess að vita að við höfum það til að una okkur við á komandi síðkvöldum? Held ekki.

Best af öllu hefði vitanlega verið að málið hefði aldrei orðið til. Frjálshyggjuruglið hefði aldrei orðið að veruleika, Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið eðlilegur lítill smáflokkur eignaaðalsins í þjóðfélaginu, Framsóknarflokkurinn fyrir nokkru útdauður og kominn á safn sögunnar og að aðrir stjórnmálaflokkar þessa lands hefðu starfað af heilindum og að heill þjóðar sinnar án þess að vera sífellt að deila um keisarans skegg.

Þetta er ekki staðan og um það þarf því vart að ræða. Stór hluti þjóðarinnar trúði og treysti forystumönnum flokkanna tveggja fyrir fjöregginu og því fór sem fór. Landið varð nánast stjórnlaust og allskyns óvandaður lýður fékk tækifæri til að láta greipar sópa um allar helstu eigur þjóðarinnar sem voru skrældar innan þar til fátt eitt var eftir annað en hismið eitt.